pilvipalvelut

Molntjänster

Via våra partners kan vi erbjuda våra kunder alla möjliga högkvalitativa molntjänster som ger mer värde åt våra kunder.

Webbhotell

Vi ställa igång webbhotell för våra hemsides kunder på vår partners webbserver.
På så sätt kan vi styra och anpassa våra lösningar på bästa sätt.

Moln e-post

Moln e-posten är  enkel att ta i bruk på olika enheter, den är mycket flexibel och erbjuder väldigt stora e-postlådor.
Både Microsoft Office 365 och Google Apps for Business är bra alternativ.

Mer information på kommande inom kort.